25 Април 2018г.

Празничен концерт на район Сердика

Синдикален дом на културата на транспортните работници в България - клон гр. София

Татяна Лолова

Татяна Лолова
Татяна Лолова
Татяна Лолова
Татяна Лолова
Любомир Пеевски
Любомир Пеевски

Среща-разговор с Татяна Лолова и писателят Любомир Пеевски.

"Тази истина е стара: всеки има своя малка гара;
но аз съм изпълнен с вяра, 
че хубави срещи стават и на голяма гара..."

Любомир Пеевски
30.11.1983г.