25 Април 2018г.

Празничен концерт на район Сердика

Синдикален дом на културата на транспортните работници в България - клон гр. София

Николай Хайтов

Николай Хайтов
Николай Хайтов

"Оставам с отлично впечатление от днешната ми среща с работниците и служителите от народни превози. Дълго ще нося хубав спомен от нашия приятелски разговор.
На добър час!"

Николай Хайтов
Ноември 1981г.