25 Април 2018г.

Празничен концерт на район Сердика

Синдикален дом на културата на транспортните работници в България - клон гр. София

Зала за репетиции

Зала за репетиции
Зала за репетиции

Зала за репетиции

Зала за репетиции
Зала за репетиции

Зала за репетиции

Репетиционна зала