25 Април 2018г.

Празничен концерт на район Сердика

Синдикален дом на културата на транспортните работници в България - клон гр. София

Ансамбъл за народни танци към СДКТРБ

Ансамбъл за народни танци към Синдикален Дом на Културата на Транспортните Работници в Бълагрия - гр. София

Хореограф: Димитър Манов
Тел. за конаткт: 0885 326 187 и 0885 340 388