25 Април 2018г.

Празничен концерт на район Сердика

Синдикален дом на културата на транспортните работници в България - клон гр. София

Ансамбъл за народни и стари градски песни

Анасамбъл за народни и стари градски песни
Анасамбъл за народни и стари градски песни
Анасамбъл за народни и стари градски песни
Анасамбъл за народни и стари градски песни
Анасамбъл за народни и стари градски песни
Анасамбъл за народни и стари градски песни

Художествен ръководител: Анастас Дафов

Репетиции:

сряда от 16.00 часа

Телефон: +359 884 338 521