Синдикален дом на културата на транспортните работници в България - клон гр. София

Зала за репетиции

Зала за репетиции
Зала за репетиции

Зала за репетиции

Зала за репетиции
Зала за репетиции

Зала за репетиции

Репетиционна зала