Синдикален дом на културата на транспортните работници в България - клон гр. София