25 Април 2018г.

Празничен концерт на район Сердика

Синдикален дом на културата на транспортните работници в България - клон гр. София

Указ

Указ
Указ

Указ

С този указ Цар Борис трети отстъпва безвъзмездно в пълна собственост и владение на Единната професионална организация на българските железничари и моряци 4000м. държавно място на което е построен настоящият дом.