Синдикален дом на културата на транспортните работници в България - клон гр. София

База

Синдикален дом на културата на транспортния работник
Синдикален дом на културата на транспортния работник
Синдикален дом на културата на транспортния работник
Синдикален дом на културата на транспортния работник
Синдикален дом на културата на транспортния работник
Синдикален дом на културата на транспортния работник
Синдикален дом на културата на транспортния работник
Синдикален дом на културата на транспортния работник
Синдикален дом на културата на транспортния работник
Синдикален дом на културата на транспортния работник

Конферентна зала с 40 места

Конферентна зала
Конферентна зала
Конферентна зала
Конферентна зала
Конферентна зала
Конферентна зала
Конферентна зала
Конферентна зала
Конферентна зала
Конферентна зала

Тетрална и концертна зала с 480 места

киносалон
киносалон

киносалон

Зала за провеждане на тържества с 100 места

Зала за тържества
Зала за тържества

Зала за тържества

Зала за тържества
Зала за тържества

Зала за тържества

Зала за тържества
Зала за тържества

Зала за тържества

Зала за тържества
Зала за тържества

Зала за тържества

Зала за тържества
Зала за тържества

Зала за тържества

Зала за тържества
Зала за тържества

Зала за тържества

Зала за тържества
Зала за тържества

Зала за тържества

Зала за тържества
Зала за тържества

Зала за тържества

Балетна зала

Балетна зала
Балетна зала

Балетна зала

Балетна зала
Балетна зала

Балетна зала

Балетна зала
Балетна зала

Балетна зала

Балетна зала
Балетна зала

Балетна зала

Балетна зала
Балетна зала

Балетна зала

Зала за репетиции

Зала за репетиции
Зала за репетиции

Зала за репетиции

Зала за репетиции
Зала за репетиции

Зала за репетиции

`Веда Джуниър`

`Баланс`

`Emotion Dancing School`

Смесен хор за школувано пеене

Школувано пеене
Школувано пеене
Школувано пеене
Школувано пеене