25 Април 2018г.

Празничен концерт на район Сердика

Синдикален дом на културата на транспортните работници в България - клон гр. София

Театрално студио Маска

“Дванадесета нощ” по  Шекспир
“Дванадесета нощ” по Шекспир
“Дванадесета нощ” по  Шекспир
“Дванадесета нощ” по Шекспир
“Дванадесета нощ” по  Шекспир
“Дванадесета нощ” по Шекспир
“Дванадесета нощ” по  Шекспир
“Дванадесета нощ” по Шекспир
“Дванадесета нощ” по  Шекспир
“Дванадесета нощ” по Шекспир
“Дванадесета нощ” по  Шекспир
“Дванадесета нощ” по Шекспир
“Дванадесета нощ” по  Шекспир
“Дванадесета нощ” по Шекспир
“Дванадесета нощ” по  Шекспир
“Дванадесета нощ” по Шекспир

назад към Театрално студио Маска