print | close

Синдикат на железничарите в България


Председател: Петър Бунев

Адрес: София, ул. "Иван Вазов" 3, тел.(02) 890-71-50.

E-mail: sjb.bunev@abv.bg

Повече информация:http://www.knsb-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=40:----&catid=10:-----

close