print | close

Ваня Петкова

21st of October 1982

"На приятелите на Дома пожелавам много здраве, любов и обич към хората - разбиране и състрадание"

Ваня Петкова
21.10.1982г.

close