print | close

Васил Михайлов


"Сигурен съм, че всяка среща с хората ме прави по-добър. Пожелавам го и на вас!"

Васил Михайлов
1987г.

close