print | close

Стефан Данаилов

27th of February 1987

"Когато човек е в силата си трябва да работи, не да се щади!"

Стефан Данаилов
27.02.1987г.

close