print | close

Николай Хайтов


"Оставам с отлично впечатление от днешната ми среща с работниците и служителите от народни превози. Дълго ще нося хубав спомен от нашия приятелски разговор.
На добър час!"

Николай Хайтов
Ноември 1981г.

close