print | close

Ирина Чмихова

18th of October 1978

"Който пее зло не мисли" - казва народната поговорка. Пейте когато можете и колкото можете, за да бъдете вечно млади!"

И. Чмихова
18.10.1978г.

close