print | close

Пътуване през годините


"След 20-годишно лутане в прехода е време да осъзнаем, че културата е спасителният ни остров в днешната криза."

Светослав Пеев
Член на Управителния съвет на Сдружението
"СДКТРБ - София"

close