print | close

Указ


С този указ Цар Борис трети отстъпва безвъзмездно в пълна собственост и владение на Единната професионална организация на българските железничари и моряци 4000м. държавно място на което е построен настоящият дом.

close