print | close

`Баланс`


Балетна школа

Репетиции: вторник и четвъртък от 18.00 часа

Ръководител: Сирма Иванова

Телефон: +359 887 544 511

close