print | close

Конферентна зала с 40 места


Залата е подходяща за конференции, беседи заседания, коктейли, събрания на политически партии и непартийни организации.

close