print | close

База


Синдикалният дом на културата на транспортните работници - гр.София разполага с разнообразни по големина и стил зали, подходящи за всяко мероприятие и за всяко индивидуално предпочитание.

Могат да се подредят с различни по брой места конфигурации, съобразени с конкретния случай.

Базата, с която разполага Синдикалният дом на Културата на транспортните работници - гр. София, предлага разнообразни културни, музикални, възпитателни, професионално - образователни, развлекателни и спортно - туристически дейности, според Вашите индивидуални интереси и нужди.

Осигуряване на сценично осветление, озвучаване и оформление на сцената, според изискванията на ползвателя.

close